Město Terezín, to není jenom Malá pevnost, nýbrž i samotné město - Terezínské ghetto, které sloužilo jako shromaždiště židů. Nejenom, že v Terezíně sám žiji, ale také neustále pátrám po nových informacích. Nabízím Vám tak nezapomenutelný zážitek v podobě několikahodinové prohlídky míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá a podám Vám informace, které podtrhují autentičnost tohoto místa a jeho minulosti.
Celodenní prohlídka terezínskeho židovského ghetta...
Celodenní prohlídka od Václavského náměstí až do Pražský hrad s místními legendami, pověstmi, kostely, Karlovým mostem atd..

Celodenní prohlídka pražského ghetta se všemi synagogami...

Auschwitz-Birkenau

NABÍDKA A CENÍK

Recenze na celodenní prohlídky Terezína

Dne 13.11. 2018 jsme využili nabídky průvodce Lukáše Lva a absolvovali s ním exkurzi po Terezíně. Všem účastníkům se program opravdu líbil, protože jsme navštívili místa, která jsme do té doby vůbec neznali. Terezín nám tak byl poodhalen úplně jinak, než na co jsme byli zvyklí ze školních lavic nebo jiných prohlídek.  Velké díky patří panu průvodci, který se nám celou dobu pečlivě věnoval a svým poutavým vyprávěním se nám snažil přiblížit nejen atmosféru dané doby, ale také nás obohatil o hodně nových a zajímavých informací. Je na něm vidět, že ho jeho práce nesmírně baví.

Děkujeme za příjemně strávený den i pestrý program a vřele doporučujeme všem.

Podřipská škola, Roudnice nad Labem

Zhodnocení exkurze (Mgr. Tomáš Tytl)

Místo a datum konání: Terezín (Litoměřice), 5. listopadu 2018

Účastníci: Žáci 1. ročníku (1.A, 1.B) Střední školy veřejnoprávní TRIVIS – Třebechovice pod Orebem, s.r.o.

Pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Tytl, Mgr. Simona Lášková

Průvodce: Licencovaný průvodce Lukáš Lev

Zhodnocení

Exkurze v Terezíně 5. listopadu 2018 se uskutečnila na základě nabídky vzdělávacího programu od licencovaného průvodce pro Terezín a Prahu Lukáše Lva, zahrnující i možnost prohlídky tematicky souvisejících objektů v Praze, a kromě samotné exkurze také možnost předběžné přednášky na dané téma ve škole. Z takto široké nabídky jsem využil exkurze v Terezíně, která se ukázala být skutečně zajímavou
a podnětnou.

Pan Lev pojal exkurzi ve velkém stylu. Nejprve nás zavedl na budovu Vysoké školy aplikované psychologie, kde měl pro nás v určeném prostoru připraveno promítání ilustračního a fotografického materiálu na téma pevnosti Terezín a koncentračního tábora. Přítomné žáky přitom navnadil na další část programu četností ukázek a erudovanými výklady, popisy a komentáři, při nichž dokázal vhodně zapojit žáky do průběhu této části pohotovými otázkami, navést je k uvažování nad problematickými body promítaného materiálu
a zasvětit je přitom do svého osobního výzkumu a jeho objevu. Musím také ocenit jeho entuziasmus, který žáky vtáhl do promítání a otevřel jim možnost vytvořit si jistý osobní vztah k daným skutečnostem, jakož
i možnost poznat hodnotu a význam bádání. Zde jsme byli seznámeni s dalšími objekty v programu prohlídky.

Následovala prohlídka výstavy v Centru studií genocid s modelem koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, kde jsme měli možnost seznámit se s dalším fotografickým a ilustračním materiálem,
s uvedeným modelem, s vystavenými knihami a různými reáliemi židovské kultury, včetně možnosti vyzkoušet si průzkum virtuální rekonstrukce prostředí koncentračního tábora pomocí interaktivního zařízení na způsob počítačové hry. Žáci měli patřičnou volnost v prohlídce celé výstavy a zájemci se mohli pozastavit v prostoru, kde pan Lev prezentoval zajímavé aspekty židovské kultury.

S pomocí dalšího průvodce jsme absolvovali průchod vybranou trasou vnitřních chodeb pevnosti Terezín
s vycházkou na vhodná místa s výborným vizuálním přehledem o pevnostním komplexu. I tato část celé prohlídky byla zajímavá a umožnila žákům udělat si představu o pevnosti, jejím rozsahu a struktuře, doplněnou od pana Lva komentovaným zasazením funkce komplexu do historického kontextu
a souvislostí doby, v němž byl vybudován.

Pro žáky byla nejspíše nejpoutavějším zážitkem návštěva dosud znepřístupněných půdních prostor domu, který byl součástí místního židovského ghetta. Zde jsme shlédli nástěnné malby a vzkazy Židů, kteří zde museli přebývat v otřesných podmínkách, a také výstavu, kterou si pro nás pan Lev připravil s citlivým komentářem a poznámkami. Výborně pojatá prohlídka místnosti přiblížila žáky na dosah zdejších zesnulých obětí nejvíce, jak jen to bylo vzhledem k danému odstupu času možné.

Vzhledem ke zvolenému časovému harmonogramu jsme byli časově omezeni v další části celkové prohlídky Terezína, ale navzdory značné pauze na oběd v připravené restauraci dokázal pan Lev využít zbývající čas
k našemu provedení městem, nejprve pěšímu, a poté i s pomocí autobusu na konci programu, takže jsme měli možnost poznat z Terezína podstatně více než jen to, kvůli čemu se sem běžně jezdí na dějepisné exkurze.

Na závěr bych proto rád ocenil také všestrannost prohlídky a potřebnou volnost pro žáky při jejím vedení. Od začátku do konce programu (respektive od vystoupení z autobusu do zpětného nastoupení) se pan Lev prezentoval s ochotou, vstřícností a přátelským přístupem k nám všem. Umožnil žákům patřičnou interakci, poskytl jim vyčerpávající informace a otevřel jim prostor k osobnímu vztahu s objekty prohlídek jako subjekty své doby.

Vřele doporučuji všem zájemcům pro zjevný přínos a podnětnost, ale i pro možnost další kontinuální vzdělávací spolupráce.

Dobrý den, vážený pane,

dovolte mi, poděkovat za velmi poučně strávenou sobotu na konferenci v Terezíně. Musím ohodnotit Vaší připravenost a výběr programu. Právě nyní jsem shlédl film "Krátká dlouhá cesta". Neskutečně zajímavé a dech beroucí. Děkuji za inspiraci a důvod k zamyšlení. Stejně tak prosím o vyřízení poděkování autorce knihy, která byla nabízena a kterou jsem i zakoupil. Přečetl jsem na jeden zátah. Musím uznat, že opravdu si nemám a nemůžeme na nic stěžovat. Víte, při četbě této literatury si uvědomím, jakou máme ohromnou "životní kliku", a vůbec si nevážíme toho kde jsme a co máme za možnosti. Nebo spíše tu větu beru na sebe v jednotném čísle.
Ještě jednou s poděkováním a případným dalším setkáním na další Vaší akci na toto téma.....
S pozdravem

TERMÍNY

1.5. Koncentrační tábor Gross-Rosen

Vstupní brána do koncentračního tábora
Kompletní prohlídka po celém komplexu koncentračního tábora Gross-Rosen v českém jazyce. V programu bude film v českém…
VÍCE

5.5. Celodenní prohlídka pražského židovského ghetta + přednáška o terezínském ghettu

Skautský institut na Staroměstském náměstí
Seznámíme se s historií židů na našem území, o asanaci pražského židovského ghetta, povíme si o…
VÍCE

8.5. Celodenní prohlídka pražského židovského ghetta + přednáška o terezínském ghettu

IMG_3058
Seznámíme se s historií židů na našem území, o asanaci pražského židovského ghetta, povíme si o…
VÍCE

19.5. Celodenní prohlídka celého židovského ghetta a Malé pevnosti se všemi výstavami

Dívčí domov
Prohlídka celého židovského ghetta se všemi muzei, výstava Terezinská půda, výstava o pevnosti Terezín,…
VÍCE

25.5. Židovská historie v synagoze v Úštěku

synagoga venku
Celodenní vyprávění o historii Židů přímo v úštěcké synagoze s prohlídkou místního…
VÍCE

1.6. Celodenní celý Terezín se všemi výstavami

IMG_0790
Prohlídka celého židovského ghetta se všemi muzei, výstava Terezinská půda, výstava o pevnosti Terezín,…
VÍCE

8.6. Celodenní Terezín (Ghetto + Malá pevnost)

IMG_2954
Prohlídka celého židovského ghetta se všemi muzei, výstava Terezinská půda, výstava o pevnosti Terezín,…
VÍCE

16.6.Přednáška a prohlídka Terezína s rabínem

rabin
16.6.2019 přijede do Terezína izraelský kantor a učitel judaismu, který hovoří česky. Bude přednášet na téma:…
VÍCE

30.6. Osvětim - Březinka

IMG_2263
Celodenní komentovaná prohlídka vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau pro školy či soukromé skupiny Komentovaná…
VÍCE

29.6. Terezín z Bohušovic nad Ohří

půda v Terezíně z doby ghetta
Z Prahy z hl.nádraží v 8:57 pojede přímý vlak do Bohušovic nad Ohří, kde začneme celodenní prohlídku…
VÍCE

Celodenní výlet s průvodcem do koncentračních táborů

IMG_0311
Pro skupiny nebo školy se nabízím jako překladatel a průvodce pro prohlídky koncentračních táborů jako: Flössenburg…
VÍCE