Město Terezín, to není jenom Malá pevnost, nýbrž i samotné město - Terezínské ghetto, které sloužilo jako shromaždiště židů. Nejenom, že v Terezíně sám žiji, ale také neustále pátrám po nových informacích. Nabízím Vám tak nezapomenutelný zážitek v podobě několikahodinové prohlídky míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá a podám Vám informace, které podtrhují autentičnost tohoto místa a jeho minulosti.
Celodenní prohlídka terezínskeho židovského ghetta...
Celodenní prohlídka od Václavského náměstí až do Pražský hrad s místními legendami, pověstmi, kostely, Karlovým mostem atd..

Celodenní prohlídka pražského ghetta se všemi synagogami...

Auschwitz-Birkenau

O MNĚ

Jmenuji se Lukáš Lev, je mi 37 let a práce se stala mým koníčkem. Řadu let pracuji jako průvodce a rozhodl jsem se turistům ukázat prostory, které klasický návštěvník Terezína nemá šanci vidět. Jako např.:

Terezínská půda

Do výkladu zakomponuji historii Židů v Čechách, židovské tradice, zvyky a prvky z judaismu.   Dále dělám prohlídky  jak klasické Prahy, tak židovské Prahy nebo také legendy a příběhy Staré Prahy pro děti a dospělé.  Také provázím po synagogách v Židovském muzeu v Praze. Dále prohlídky města Litoměřice a dalších měst v České republice. 

Pro zájemce (soukromé skupiny či školní skupiny) dělám prohlídky vyhlazovacího tábora Auschwitz II - Birkenau

Připravuji pro různé skupiny programy, návštěvy pivovarů, památek a různých zážitků..