Město Terezín, to není jenom Malá pevnost, nýbrž i samotné město - Terezínské ghetto, které sloužilo jako shromaždiště židů. Nejenom, že v Terezíně sám žiji, ale také neustále pátrám po nových informacích. Nabízím Vám tak nezapomenutelný zážitek v podobě několikahodinové prohlídky míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá a podám Vám informace, které podtrhují autentičnost tohoto místa a jeho minulosti.
Celodenní prohlídka terezínskeho židovského ghetta...
Celodenní prohlídka od Václavského náměstí až do Pražský hrad s místními legendami, pověstmi, kostely, Karlovým mostem atd..

Celodenní prohlídka pražského ghetta se všemi synagogami...

Auschwitz-Birkenau

Ceník

CENÍK A NABÍDKA PROGRAMŮ do konce března 2019 (výhodné ceny)

Akce pro školy - Prohlídka pevnosti Terezín a terezínské půdy (vysvětlení základních historických faktů, židovské tradice a zvyky, historie židovského ghetta). Dále k tomu výstava Dívky z pokoje 28 a film, návštěva Centra studia genocid a poté komentovaná prohlídka bývalého ghetta


AKCE: do konce března 2019 - 100 kč/žáka (učitelé zdarma) 80 kč/žáka

(v ceně nejsou muzea Památníku Terezín)

(doba exkurze: od 9:00 - 17:00 hod)

v případě zájmu navíc komentovaná prohlídka o historii a stavbě pevnosti z 18.století a prohlídka podzemních chodeb s muzeem) - 30 kč/žáka

pevnost, kterou nacisté zneužili..

   

Prohlídka židovským ghettem v Praze

200kč/žáka se všemi synagogami pro školní skupiny
300kč/dospělí ( v ceně není vstupné židovského muzea

Celodenní komentovaná prohlídka pražských synagog a židovského hřbitova s povídáním o žid.tradicích, zvycích a historii.

(doba exkurze: 2-7 hodin)

   židovské ghetto v Praze

  

   

Prohlídka pevnosti Terezín, Terezínská půda a prohlídka bývalého ghetta, 
promítání filmů, prezentací a prohlídka výstavy Dívky z pokoje 28, Centrum studia genocid a mnoho dalšího

400,-kč/dospělé (s obědem a občerstvením)

                                                                                   150,- Kč/děti (s obědem a občerstvením)

datum této prohlídky: 1.12.2018

(doba exkurze: celý den) od 10:00 - 17:00 hod

průvodce

   

Celodenní prohlídka pro soukromou skupinu 
Promítání filmu a prohlídka výstavy Dívky z pokoje 28, Centrum studia genocid, výstava Terezíská půda, komentovaná prohlídka po městě (žid.hřbitov)

5 000,-kč za celou skupinu

 (max. 40 lidí)

(doba exkurze: celý den) od 10:00 - 17:00 hod nebo dle Vašeho přání

   

Auschwitz - Birkenau (komentovaná prohlídka vyhlazovacího tábora)

Celodenní komentovaná prohlídka vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau pro školy či soukromé skupiny

Komentovaná prohlídka jednoho z nejhorších míst historii lidstva, kde bylo zabito více než jeden milion nevinných lidských životů. Při prohlídce se také seznámíte s obsáhlou historií holocaustu, stavbou ostatních koncentračních a vyhlazovacích táborů. 

Během prohlídky navštívíme táborové bloky a latríny (terezínský rodinný tábor, cikánský tábor,mužský, ženský, oddělení Mexico, oddělení Sauna s výstavou, zbytky plynových komor II., III., IV. a V. a místa,kam se vyhazoval lidský popel,  kolejovou vlečku, kde probíhaly selekce, "blok smrti", o lékařských pokusech na vězních  a  mnoho dalšího..

Cena na osobu: 300,- Kč na osobu

https://www.pruvodceterezin.cz/7.4.-auschwitz-birkenau-komentovana-prohlidka-vyhlazovaciho-tabora